เกี่ยวกับเรา

มูลนิธิมหาสมุทรแห่งปัญญา เป็นองค์กรสาธารณะกุศล ตามประกาศการกระทรวงการคลัง ลำดับที่ 822  มูลนิธิฯ จัดตั้ง ณ วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2550
เลขอนุญาตที่  ต. ปท. 012/2550
มูลนิธิฯก่อตั้งโดย  คุณหนูดี วนิษา เรซ และคุณ หนูหวาน วโรณิกา เรซ  คุณหนูดี และคุณหนูหวาน เป็นผู้รอดชีวิตจากคลื่นยักษ์ซึนามิ ที่หาดป่าตอง เมืองภูเก็ต ในปี พ.ศ. 2547 และเป็นอาสาสมัคร ช่วยเหลือผู้ช่วยชีวิต คุณหนูดีและคุณหนูหวาน ได้ระดมเงินบริจาค จากครอบครัวและเพื่อนๆเป็นเงินก ว่าสองแสนบาท  โดยเงินทั้งหมด ได้นำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัย  โดยไม่หักค่าใช้จ่าย โดยเห็นว่า เมื่อเงินบริจาค ไม่ผ่านองค์กรใหญ่  ความช่วยเหลือสามารถมาถึงผู้ปร ะสบภัยเร็วกว่า และไม่เสียค่าบริหารจัดการ  เมื่อทั้งสองเรียนจบ ในปีพ.ศ. 2549 โดยที่คุณหนูหวาน ได้ทำงานองค์กรไม่แสวงหากำไรขนา ดใหญ่ ณ กรุงวอชิงตัน ดีซี ประเทศ สหรัฐอเมริกา แล้วได้เห็นว่า เงินบริจาคส่วนใหญ่ หมดไปกับค่าบริหารจัดการ พอทั้งสองกลับมาถึงเมืองไทย จึงจัดตั้งมูลนิธิมหาสมุทรแห่ งปัญญาโดยมีวัตุประสงค์เพื่อพั ฒนาคุณภาพการศึกษาของเด็กไทย ในพื้นที่ห่างไกล โดยเชื่อว่า การพัฒนาที่ยั่งยืนนั้น ต้องเริ่มจากการศึกษาที่ดี  มูลนิธิฯได้ขยายการช่วยเหลื อไปด้านอาหารของนักเรียนด้วย หลังจากลงพื้นที่และทราบจากคุ ณครูว่าเด็กๆนักเรียนไม่ได้ ทานอาหารเช้า มูลนิธิฯ นำเงินบริจาคทั้งหมด กว่า 95% ช่วยเหลือโครงการต่างๆเพื่อให้ ผลสัมฤทธิ์ถึงเด็กมากที่สุด โดยเน้นการบริหารจัดการที่ลดขั้ นตอน ไม่นำเงินบริจาคไปใช้กับสิ่งที่ ไม่จำเป็น และการบริการโครงการที่โปร่งใส

Powered by MakeWebEasy.com